Deze website maakt gebruik van cookies die uw voorkeuren opslaan om op die manier het surfen te vergemakkelijken.

Akkoord Niet akkoord.
Burgrock Brugse Metten Wandelclub

Doelstellingen

Het 11 Juli-Komitee Brugge vzw stelt zich tot doel om te werken aan een groeiende Vlaamse bewustwording bij zowel de Brugse bevolking als bij de toeristen in Brugge.

Ze tracht dit te bereiken door onder meer van de viering van de Vlaamse Gemeenschap - op 11 juli - een feest te maken dat open staat voor een zo ruim mogelijk publiek.

Het Komitee doet dit in opdracht van en in nauwe samenwerking met het stadsbestuur van Brugge. Ook de vzw Vlaanderen-Europa met haar actie 9Vlaanderen Feest9 is een bevoorrechte partner.

Verschillende werkgroepen zijn actief. Zo is er de Brugse Metten Wandelclub die instaat voor de organisatie van een viertal wandeltochten en is er het BurgRock Comité dat zich in zijn programmatie specifiek richt tot een jonger publiek.

Bekijk ons programma

Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Pol Van Den Driessche (Voorzitter)

Bernard Vermeersch (Secretaris)

Wim Weymeis (Penningmeester / persverantwoordelijke)

Rudy Depouvre (Archivaris en statutendeskundige)

Roeland Van Den Driessche (Algemene coördinatie)

Marc Chielens (Vormgeving en promotie)

Trui Scherrens

Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit de Raad van Bestuur en andere leden:

Voorzitter
Pol Van Den Driessche

Raad van Bestuur
Rudy Depouvre, Roeland Van Den Driessche, Bernard Vermeersch, Wim Weymeis, Trui Scherrens en Marc Chielens

Andere leden

Veerle Braeckman, Joël Boussemaere, Sam Claeys, Wim, De Bruyne, Jan De Clerck, Roger De Clercq, Christian De Maesschalck, Hedwig De Soete, Veerle De Soete, Wim Decraemer, Geert Demeyere, Robert Dermul, Willem Devriendt, Lanckriet Willy, Hildegard Meeuws, Aagje Merlevede, Erik Roose, Trees Ryckaert, Scherrens Trui, Elise Swimberghe, Nicolaas Van Eeghem, Hans Van Roye, Marcel Vande Velde, Roel Vander Plaetse, Boudewijn Van Vlaenderen, Age Vermeersch, Peter Vermeersch, José Vermeire, Stijn Verplancke, Roland Bullynck


Erevoorzitter
Jan Van Brugghe