Deze website maakt gebruik van cookies die uw voorkeuren opslaan om op die manier het surfen te vergemakkelijken.

Akkoord Niet akkoord.
Burgrock Brugse Metten Wandelclub

Geschiedenis

In 2008 bestond het 11 Juli-Komitee Brugge vzw 40 jaar. Het werd initieel opgericht door het stadsbestuur van Brugge en kreeg als opdracht in te staan voor de organisatie van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli. De leden ervan kwamen en komen uit diverse Vlaamse verenigingen. De eerste voorzitter was Marc Boey.

In de loop der jaren heeft het Komitee zijn opdracht op diverse wijzen ingevuld. Uiteindelijk kwam men tot een min of meer vast stramien, bestaande uit een Academische Zitting in het Stadhuis, een Bloemenhulde aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter De Coninck op de Markt, en een feestelijke avond met (samen)zang, dans, muziek.

Het Komitee is in 2005 een vzw geworden. In 2007 werd in navolging van Jan Van Brugghe, Pol Van Den Driessche de nieuwe voorzitter.

2021

Programma zaterdag 10 juli

20u00 Academische zitting

Verwelkoming door Dirk De Fauw, Burgemeester van de stad Brugge

Uitreiking van de Gulden Spoor voor Vlaamse culturele uitstraling door de heer Frank Judo, lid van de algemene vergadering
van de Beweging Vlaanderen-Europa vzw, aan de heer Herman Engels.

Feestrede door de heer Pol Van Den Driessche, voorzitter van het 11 juli-Komitee Brugge

Ook de tweejaarlijkse “Goeiendagprijs” zal worden uitgereikt, voor de zaak met een nieuwe handelszaak in Brugge die – naar het oordeel van de Stedelijke Commissie voor Toponymie en Straatnamen en het 11 juli-komitee – uitpakt met de beste, mooiste Nederlandse naam.

Muzikale omlijsting door de harmonie de Speelschaar SFX


20u30 Bloemenhulde aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck op de Markt. Muzikale omkadering door de speelschaar SFX

Programma zondag 11 juli

5 gratis akoestische optredens
14u – 15u – 16u – 17u
Burg - The Claeys Connection
Arentshof - Hideaway
Oud Sint-Jan - Fiorettikoor
Zilverpand - The Wild Flowers Unplugged
Markt - Project D

2020

Jammer genoeg was er in 2020 geen 11 Juli-Viering wegens de Covid-pandemie.

2019

Programma woensdag 10 juli

18u30 Academische zitting

Verwelkoming door Dirk De Fauw, Burgemeester van de stad Brugge

Toespraak mevrouw An De Moor, voorzitter Beweging Vlaanderen-Europa vzw en ondervoorzitter 11-daagse Vlaanderen Feest!

Uitreiking van de Gulden Spoor voor Vlaamse culturele uitstraling aan Niels Destadsbader.

Vlaamse ambassadeurs aan het woord: Thomas Blondelle (operazanger) en Leslie Cotnier (onderneemster)

Slottoespraak door de heer Pol Van Den Driessche, voorzitter van het 11 juli-Komitee Brugge

Ook de tweejaarlijkse “Goeiendagprijs” zal worden uitgereikt, voor de zaak met een nieuwe handelszaak in Brugge die – naar het oordeel van de Stedelijke Commissie voor Toponymie en Straatnamen en het 11 juli-komitee – uitpakt met de beste, mooiste Nederlandse naam.

Muzikale omlijsting door muziekensemble “Young Woodwind Trio”


20u00 Bloemenhulde aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck op de Markt. Muzikale omkadering door de speelschaar SFX

20u30 Receptie

20u45 Optreden Part Time Rebels op de Burg

22u30 Optreden van Belle “FIESTA” Perez op de Burg

Programma donderdag 11 juli

15u30 Burgrock met o.a. Les Truttes en Dirk Stoops

2018

Programma dinsdag 10 juli

18u30 Academische zitting

Verwelkoming door Dirk De Fauw, Schepen van de stad Brugge

Toespraak mevrouw An De Moor, voorzitter Beweging Vlaanderen-Europa vzw en ondervoorzitter 11-daagse Vlaanderen Feest!

Uitreiking van de Gulden Spoor voor Vlaamse culturele uitstraling

Feestrede door Voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT en gewezen Minister-President van Vlaanderen Luc Van Den Brande.

Slottoespraak door de heer Pol Van Den Driessche, voorzitter van het 11 juli-Komitee Brugge

Uitreiking Jan Heemprijs ingesteld door het 11 Juli-Komitee van Brugge aan een persoon, instantie of organisatie die bijdraagt tot de versterking van het Vlaams Bewustzijn. Laureaat dit jaar is Studio 100.

Muzikale omlijsting door het muziekensemble "Quadro Viegas"


20u Bloemenhulde aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck op de Markt. Muzikale omkadering door de speelschaar SFX

20u30 Receptie

20u45 Optreden Tommy and the Wildflowers op de Burg

22u30 Optreden van Vlaanderen Boven Band op de Burg

Programma maandag 9 juli

15u Burgrock met o.a. Bizkit Park en Red Zebra

2017

Programma maandag 10 juli

19u Academische zitting

Verwelkoming door Franky Demon, Schepen van de stad Brugge

Toespraak mevrouw An De Moor, voorzitter Beweging Vlaanderen-Europa vzw en ondervoorzitter 11-daagse Vlaanderen Feest!

Uitreiking van de Gulden Spoor voor Vlaamse culturele uitstraling aan regisseur Luckas Vander Taelen

Feestrede door viceminister president en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits

Slottoespraak door de heer Pol Van Den Driessche, voorzitter van het 11 juli-Komitee Brugge

Ook de tweejaarlijkse “Goeiendagprijs” zal worden uitgereikt, voor de zaak met een nieuwe handelszaak in Brugge die – naar het oordeel van de Stedelijke Commissie voor Toponymie en Straatnamen en het 11 juli-komitee – uitpakt met de beste, mooiste Nederlandse naam.

Muzikale omlijsting door het Pools zigeunertrio "Piroska"


20u15 Bloemenhulde aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck op de Markt. Muzikale omkadering door de speelschaar SFX

20u45 Receptie

21u Optreden Hideaway op de Burg

22u45 Optreden van Radio Guga op de Burg

Programma dinsdag 11 juli

16u30 Burgrock met o.a. Zwartwerk en Fleddy Melculy

2016

Programma vrijdag 8 juli

19u Academische zitting

Verwelkoming door Renaat Landuyt, Burgemeester van Brugge

Toespraak mevrouw An De Moor, voorzitter Beweging Vlaanderen-Europa vzw en ondervoorzitter 11-daagse Vlaanderen Feest!

Uitreiking van de Gulden Spoor voor Vlaamse culturele uitstraling aan regisseur Jan Verheyen

Feestrede door de rector van de KU Leuven Rik Torfs

Slottoespraak door de heer Pol Van Den Driessche, voorzitter van het 11 juli-Komitee Brugge

Uitreiking Jan Heemprijs ingesteld door het 11 Juli-Komitee van Brugge aan een persoon, instantie of organisatie die bijdraagt tot de versterking van het Vlaams Bewustzijn. Laureaten zijn de Vlaamse baggerbedrijven Jan De Nul en DEME.

Muzikale omlijsting door "Ironsax"


20u15 Bloemenhulde aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck op de Markt.
Muzikale omkadering door de speelschaar SFX

20u45 Receptie

21u Optreden Cajun Moon op de Burg

22u45 Optreden van Het Zesde Metaal op de Burg

Programma zaterdag 9 juli

16u30 Burgrock met o.a. Janez Detd

2015

Programma vrijdag 10 juli

19u Academische zitting

Verwelkoming door Franky Demon, schepen van Brugge

Toespraak mevrouw An De Moor, voorzitter Beweging Vlaanderen-Europa vzw en ondervoorzitter 11-daagse Vlaanderen Feest!

Uitreiking van de Gulden Spoor voor Vlaamse culturele uitstraling aan musicoloog Jan Dewilde

Feestrede door professor Carl Devos

Slottoespraak door de heer Pol Van Den Driessche, voorzitter vzw 11 juli-Komitee van Brugge

Uitreiking Goeiendagprijs 2015, ingesteld door het 11 Juli-Komitee van Brugge en het stadsbestuur van Brugge, met advies van de Stedelijke Commissie voor Toponymie en Straatnamen

Muzikale omlijsting door "Krokmesjeu"


20u30 Bloemenhulde aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck op de Markt. Muzikale omkadering door de speelschaar SFX

21u Receptie

21u30 Optreden Stijn Meuris op de Burg

Programma zaterdag 11 juli
13u Burgrock met o.a. MINTZKOV en Soviet Grass

2014

Agenda 10 juli

19u Academische zitting

Verwelkoming door Renaat Landuyt, burgemeester van Brugge

Toespraak mevrouw An De Moor, voorzitter Beweging Vlaanderen-Europa vzw en ondervoorzitter 11-daagse Vlaanderen Feest!

Uitreiking van het Gulden Spoor voor Vlaamse culturele uitstraling aan Jan Caeyers

Feestrede door de heer Jan Verheyen, filmregisseur

Slottoespraak door de heer Pol Van Den Driessche, voorzitter vzw 11 juli-Komitee van Brugge

Uitreiking Jan Heemprijs

Muzikale omlijsting door het "Clariano Kwartet"


20u30 Bloemenhulde aan het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck op de Markt.
Muzikale omkadering door de speelschaar SFX


21u Receptie


21u30 Optreden Scala & Kolacny Brothers op de Burg

Agenda 11 juli
13u Burgrock met GORKI en dj Dirk Stoops