Deze website maakt gebruik van cookies die uw voorkeuren opslaan om op die manier het surfen te vergemakkelijken.

Akkoord Niet akkoord.
Burgrock Brugse Metten Wandelclub

11 Juli-viering

Academische Zitting

Jan Heem Prijs

Jan Heem Prijs


Wat betekent de Jan Heem Prijs?

Het 11 Juli-Komitee Brugge vzw wil hulde brengen aan een persoon, instantie of organisatie die heeft bijgedragen tot het versterken van het Vlaams bewustzijn. Daarom werd beslist de tweejaarlijkse Jan Heem Prijs in te stellen.


Wie was Jan Heem?

Jan Heem is in feite de derde, ontbrekende man op het standbeeld van Breydel en De Coninck op de Markt van Brugge.

Toen de opstandelingen in maart 1302 aan de macht kwamen, werd de lakenbereider - of volder - Jan Heem aangesteld als burgemeester van de stad Brugge. Hij was een eenvoudig ambachtsman die steeds aan de zijde van Pieter De Coninck - een wever - te vinden was. Kende hij de redenaar Pieter De Coninck door beroepsrelaties? Niemand weet het.

In elk geval, in de periode 1323-1328 en tijdens de slag van Kassel was Jan Heem er nog bij als een van de Brugse leiders. Jan Heem bleef de eenvoudige, rechtgeaarde ambachtsman. Hij was een rebel die met bezieling vocht voor zijn ideaal.

Toen in 1867 de eerste Breydel- en Coninckcommissie werd opgericht was er van Jan Heem geen sprake. Erevoorzitter van de Commissie, Hendrik Conscience, had immers in zijn 9Leeuw van Vlaanderen9 de figuur van Jan Heem over het hoofd gezien. De zestien beeldhouwers die aan de wedstrijd voor het standbeeld deelnamen, kregen alleen de figuren Breydel en De Coninck als onderwerp.

Ook in het Breydel- en De Coninckjaar 1987, bij de honderdste verjaardag van het standbeeld, is er in de vele publicaties nooit melding gemaakt van Jan Heem.

Goeiendagprijs

Wat betekent de Goeiendagprijs?

In 2005 beslisten het stadsbestuur van Brugge (met het advies van de Stedelijke Commissie voor Toponymie en Straatnamen) en het 11 Juli-Komitee Brugge vzw om over te gaan tot de tweejaarlijkse uitreiking van een prijs, die toegekend zou worden aan een handelszaak of ander pand op het grondgebied van Brugge, dat uitblinkt door zijn mooie en gepaste Nederlandstalige naamgeving. Goeiendag verwijst niet alleen naar het vroegere Vlaamse wapen, maar vooral naar de begroeting die men in (handels)zaken elke dag tientallen keren gebruikt.

Andere criteria waaraan de naam moet voldoen: de naam moet verband houden met de activiteit die in het pand plaatsvindt of met de geschiedenis van het pand en/of de omgeving, en de naam moet inventief zijn. Toen de prijs voor het eerst werd uitgereikt, keek men naar namen die in de laatste 25 jaar werden gegeven en nog bestaan. Vanaf 2007 moet het gaan om recentere zaken die hoogstens twee tot drie jaar bestaan.

De prijs
De prijs bestaat uit een geldsom, een oorkonde en een reclameboodschap in een plaatselijke krant.

De uitreikingen
De volgende Goeiendagprijs zal worden uitgereikt op de Academische Zitting van de 11 Juli-viering 2023.

Bloemenhulde

Brugse Metten Wandelclub

De Brugse Mettentocht werd sinds jaar en dag door het 11 Juli-Komitee Brugge vzw georganiseerd.

Een paar jaar geleden werd er, binnen de schoot van het Komitee, de Brugse Mettenwerkgroep opgericht, thans omgedoopt in de Brugse Metten Wandelclub, waarin vertegenwoordigers van het Komitee en van de vzw Guldensporen-marathon zitten.

De Brugse Metten Wandelclub staat in voor de organisatie van een viertal wandeltochten.

De Brugse Mettentocht herinnert aan de Brugse Metten van 18 mei 1302, en wordt daarom omstreeks 18 mei (in de praktijk op pinkstermaandag) gehouden. Daarnaast organiseert de wandelclub ook de Zeehaven Brugge Wandeling in juni, de Breydel en De Coninck Wandeltocht rond 11 juli en de Arsebrouc-tocht in september.

Meer informatie op de website van de Brugse Metten Wandelclub.

Burgrock

Burgrock is het jongerenluikje van onze 11 juliviering. Burgrock wil jonge, talentvolle muziekgroepen een podium bieden op 11 juli.

Tijdens de tweede week van de paasvakantie wordt in samenwerking met Jeugdhuis Comma preselecties georganiseerd. 4 avonden lang strijden muziekgroepen voor een plaatsje op Burgrock. Een professionele jury selecteert 5 groepen die op 11 juli op de Burg mogen strijden voor eeuwige roem. Naast een plaatsje in onze eregalerij, krijgt de winnaar een prijzenpakket met een fotoshoot en 10 uur demo-opnametijd. Belangrijke voorwaarde is dat elke deelnemende band een Nederlandstalig nummer moet spelen. Hierop worden ze apart gequoteerd.

Na het rockconcours sluiten we af met een grote naam uit het muziekwereldje. Zo mochten we de voorbije jaren groepen als Red Zebra, A Brand, Flatcat, Les Truttes en De Mens ontvangen. Daarnaast komt de winnaar van het vorige jaar telkens terug om hun progressie te tonen.

Burgrock is ondertussen een begrip geworden in Brugge. Jongeren stippen 11 juli steevast aan in hun agenda.

Alle informatie kan je bekomen op hun facebookpagina.

Voordrachten